|
Валют худалдах, худалдан авах гэрээ
Валют худалдах, худалдан авах гэрээ

Валют худалдах, худалдан авах гэрээ

Валют худалдах, худалдан авах гэрээ.

Улаанбаатар хот. Дугаар___ ____ оны __-р сарын __

 

Нэг талаас __________________________________________________________

(Компани, пүүсийн нэр, хаяг)

(цаашид "Худалдагч" гэнэ), түүнийг _________________ үндсэн дээр төлөөлөн ___________________________________________________________________________,

(төлөөлсөн хүний албан тушаал, нэр)

нөгөө талаас ______________________________________________________________

(Компани, пүүсийн нэр, хаяг)

(цаашид "Худалдан авагч” гэнэ), түүнийг ____________ үндсэн дээр төлөөлөн ___________________________________________________________________________,

(төлөөлсөн хүний албан тушаал, нэр)

бид дор дурьдсан гэрээ бичгийг байгуулав. үүнд:

 

1. Гэрээний агуулга.

Валютын тоо, үнэ.

1.1. Худалдагч дараах валютын үнэ бүхий зүйлийг Худалдан авагчийн өмчлөлд шилжүүлж, Худалдан авагч уг зүйлийг хүлээн авч, зохих үнийг төлнө:

1.1.1. Худалдан авч буй валютын нэр:

______________________________________.

1.1.2. Худалдан авч буй валютын тоо:

______________________________________.

1.1.3. Худалдан авч буй валютын үнэ (курс):

_______________________________.

1.1.Энэ гэрээг байгуулах эрх зүйн үндэс: ________________________________

(Худалдан авагч валютаар төлбөр хийх гадаад худалдааны гэрээтэй зэрэг).

 

2. Валют худалдан авсны тооцоо хийх журам.

2.1. Төлбөрийн хугацаа:

а) Энэ гэрээ байгуулснаас хойш ______ хоногийн дотор урьдчилгаа ________________________________________________________ хэмжээгээр;

б) Валют худалдан авагчийн дансанд орж ирсэний дараа _____ хоногийн дотор тооцоог эцэслэн хийнэ.

2.2. Төлбөр төлөх журам: __________________________________________________.

(шуудангаар, цахилгаанаар)

2.3. Тооцооны төрөл:

______________________________________________________.

(бэлэн мөнгөөр, бэлэн бусаар, холимгоор)

2.4. Тооцоо хийх хэлбэр:

__________________________________________________.

(төлбөрийн даалгавар, чек, нэхэмжлэл-даалгавар зэрэг)

2.5. Худалдан авагч төлбөр төлсөн тухайгаа Худалдагчид ___________________ ___________________________-ээс хойш ________________________ хугацааны дотор ______________________ (цахилгаан, факс зэрэг) замаар мэдэгдэнэ.

 

3. Валютыг шилжүүлэн өгөх журам.

3.1. Худалдаж буй валютыг ____________________________________________ -ээс хойш ________________________________________ хугацааны дотор Худалдан авагчийн валютын дансанд шилжүүлнэ.

 

4. Талуудын хариуцлага.

4.1. Худалдагч энэ гэрээний 3.1-д дурьдсан валют шилжүүлэн өгөх хугацааг хожимдуулбал, тийнхүү шилжүүлж өгөөгүй валютын ______ хувьтай тэнцэх хэмжээний алдангийг Худалдан авагчид тийнхүү хожимдуулсан өдөр тутамд төлнө.

4.2. Худалдан авагч энэ гэрээний 2.1-д дурьдсан валютын үнэ төлөх хугацаа хожимдуулбал, тийнхүү төлөөгүй мөнгөний _____ хувьтай тэнцэх хэмжээний алдангийг Худалдагчид тийнхүү хожимдуулсан өдөр тутамд төлнө.

4.3.Энэхүү гэрээнээс үүссэн болон холбогдон гарсан, түүнчлэн уг гэрээг зөрчих, дуусгавар болгох, хүчингүй болгохтой холбоотой бүх маргааныг Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын дэргэдэх Монголын Үндэсний Арбитрт түүний Арбитрын Хэрэг Шийдвэрлэх Дүрмийн дагуу Монгол Улсад Эцэслэн шийдвэрлэнэ.

 

5. Энэ гэрээний онцгой нөхцөл.

________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________.

6. Бусад нөхцөл.

6.1. Энэ гэрээний үндсэн эхийг хоёр хувь үйлдэж, тал тус бүр нэг хувийг хадгалав.

6.2. Энэ гэрээнд дурьдаагүй асуудлаар Талууд Иргэний болон Валют-санхүүгийн хууль тогтоомжийг удирдлага болгоно.

6.3. Талуудын хууль ёсны хаяг, тооцооны данс:

 

Худалдагч:

хаяг, индекс:

___________________________________________________________

утас ________________ телетайп __________________

факс _________________.

Тооцооны дансны дугаар

______________________________________________.

 

Худалдан авагч:

хаяг, индекс:

___________________________________________________________

утас ________________ телетайп __________________

факс _________________.

Тооцооны дансны дугаар

______________________________________________.

 

Худалдагч: Худалдан авагч:

____________________________ _________________________

(гарын үсэг) (гарын үсэг)

тэмдэг тэмдэг

 

Сэтгэгдэл:
Нэр:
И-мэйл:
Bold Italic Underline Strike | Align left Center Align right | Insert smilies Select color | Add Hidden Text Insert Quote Convert selected text from selection to Cyrillic (Russian) alphabet Insert spoiler
Асуулт:
6+6=?
Хариулт:*