|
  ТОДОРХОЙЛОЛТ КОМПАНИПРИНЦИПАЛ ИНВЕСТМЕНТС ХХК ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ- ТАЛБАЙН НЭР- ТАЛБАЙН БАЙРШИЛ- ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ- ЭРЭЛ ХИЙГДСЭН ЭСЭХ1 ХАЙГУУЛ ХИЙГДСЭН ЭСЭХ1 ТЭЗҮ
  Фото-цахилгаан PV системийн тоноглолууд (Танилцуулга) Сэргээгдэх эрчим хүчний нэг болох нарны эрчим хүч бол найдвартай цахилгаан хангамж, дуу чимээгүй, орчин тойронд сөрөг нөлөөгүй, түлш зарцуулахгүй, суурьлуулахад хялбар, хэрэглэхэд энгийн, удаан жилийн эдэлгээтэй гэх зэрэг олон
  Дэлхийн улс орнуудын туршлагаас үзэхэд хүн ам нягт суурьшсан хотуудад утаагүй шахмал түлш хэрэглэх замаар агаарын бохирдлыг багасгах асуудлыг шийдвэрлэж иржээ. Олон улсын хэмжээнд мөрдөж байгаа үзүүлэлтээр 10% дэгдэмхий бодис агуулсан утаагүй түлшийг утаагүй, 15-25% хүртэл агууламжгай бол