|
Налайх дүүргийн 5000 хүний суудалтай цэнгэлдэх хүрээлэнгийн барилгын өөрчлөлтийн зураг, төсөв боловсруулах
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

Огноо: 2014-08-28
1. Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба нь r-r-Налайх дүүргийн 5000 хүний суудалтай цэнгэлдэх хүрээлэнгийн барилгын өөрчлөлтийн зураг, төсөв боловсруулах -ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь

Налайх дүүргийн 5000 хүний суудалтай цэнгэлдэх хүрээлэнгийн барилгын өөрчлөлтийн зураг, төсөв боловсруулах болно. Дэлгэрэнгүй жагсаалтад 2014 оны 09-р сарын 10-ны өдрийн 12 цаг хүртэл бүртгэх болно.

болно.

3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг / нийтлэл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт / ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2014 оны 9-р сарын 1-ний 08:00 цагаас 2014 оны 9-р сарын 1-ний 17:00 цагийн хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2014 оны 9-р сарын 10 -ний дотор ирүүлнэ үү.

Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 2-р хороо, Хуульчдын гудамж, Тохижилт үйлчилгээний компани /НӨҮГ/-ийн байр, Худалдан авах ажиллагааны алба. Мэргэжилтэн Г.Хонгорзул. Утас:7023-2788