|
Баруун-Урт хотын камерын хяналтын систем болон замын гэрлэн дохио тавих ажлын зураг төсөв боловсруулах
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

Огноо: 2014-08-06
         1. Сүхбаатар аймгийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь Баруун-Урт хотын камерын хяналтын систем болон замын гэрлэн дохио тавих ажлын зураг төсөв боловсруулах -ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

         2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Баруун-Урт хотын камерын хяналтын систем болон замын гэрлэн дохио тавих ажлын зураг төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
болно.

         3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг / нийтлэл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт / ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

         4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2014 оны 8-р сарын 6-ний 08:00 цагаас 2014 оны 8-р сарын 13-ний 17:00 цагийн хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2014 оны 8-р сарын 15 -ний дотор ирүүлнэ үү.

Сүхбаатар аймаг Худалдан авах ажиллагааны алба Утас 70518123 Мэргэжилтэн Э. Уранчимэг 99037899 А. Эрдэнэ 99059870