|
Налайх дүүргийн 1,2,3,4,7-р хорооны гэр хорооллыг төвлөрсөн инженерийн шугам сүлжээнд холбох зураг, төсөв хийх
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

Огноо: 2014-08-04
         1. Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба нь Налайх дүүргийн 1,2,3,4,7-р хорооны гэр хорооллыг төвлөрсөн инженерийн шугам сүлжээнд холбох зураг, төсөв хийх -ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

         2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь болно.

         3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг / нийтлэл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт / ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

         4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2014 оны 8-р сарын 18 ний 09:00-17:00 хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2014 оны 8-р сарын 22 -ний дотор ирүүлнэ үү.

Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 2-р хороо, Хуульчдын гудамж, Тохижилт үйлчилгээний байр, Худалдан авах ажиллагааны алба. Утас: 70232788