|
Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын бүрэн дунд сургуулийн хичээлийн байрны дээврийн засварын зураг төсөв боловсруулах
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
1. [Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын тамгын газар] нь [Онгон сумын бүрэн дунд сургуулийн хичээлийн байрны дээврийн засварын зураг төсөл, төсөв боловсруулах, 2014-ЗҮ014]-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь [Онгон сумын бүрэн дунд сургуулийн хичээлийн байрны дээврийн засварын зураг төсөл, төсөв боловсруулах, ажлыг 2014 оны 7 сард багтаан гүйцэтгүүлэх ажил ] болно.
3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (нийтлэл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.
4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг [2014.05.23-2014.06.03]-ний [09:00-18:00] хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар [2014 оны 6 дугаар сар 03 өдрийн 18:00]–ний дотор ирүүлнэ үү.
[Сүхбаатар аймаг "Худалдан авах ажиллагааны алба”
/Баруун-Урт сум 7-р баг нутгийн удирдлагын ордон 3 давхарт 308 тоот өрөө.
Ч.Батболд 98870405, Э.Уранчимэг 99037899, А. Эрдэнэ 99059870]