|
Засгийн газраас Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны талаар баримталж буй бодлогын хэрэглэгчдэд хүрч буй үр нөлөөг судлах социологийн судалгаа
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

Огноо: 2015-02-17
         1. Боловсрол, шинжлэх ухааны яам нь Засгийн газраас Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны талаар баримталж буй бодлогын хэрэглэгчдэд хүрч буй үр нөлөөг судлах социологийн судалгаа -ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

         2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь

1.       Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Засгийн газраас Боловсрол, соёл шинжлэх ухааны талаар баримталж буй бодлого, хөтөлбөр, арга хэмжээ иргэдийн амьдралд үзүүлж байгаа үр нөлөөг судлах зорилготой социологийн судалгаа боловсруулах, дүгнэлт гаргах гэх мэтболно.

2.       Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээлэл (ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт)-ийг ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

болно.

         3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг / нийтлэл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт / ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

         4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2015 оны 2-р сарын 17-ний 10:00 цагаас 2015 оны 3-р сарын 2-ний 10:00 цагийн хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2015 оны 3-р сарын 2 -ний дотор ирүүлнэ үү.

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Бага тойруу-44, Засгийн газрын 3 дугаар байр, БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ, 1 дүгээр давхрын 109 тоот өрөө, Санхүү, эдийн засгийн газрын мэргэжилтэн Г.Энх-Амгалан, Утас: (51)-260729