|
Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэг, 4 дђгээр хороо УДД-6 тєвийн 1 дүгээр хэлхээний цэвэр ус, дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих ажил.
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо: 2014-5-07
Тендер шалгаруулалтын нэр: Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэг, 4 дђгээр хороо УДД-6 тєвийн 1 дүгээр хэлхээний цэвэр ус, дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих ажил.
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-14/0055
Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Улаанбаатар хотын, Баянгол дүүрэг, 4 дүгээр хороо УДД-6 тєвийн 1 дүгээр хэлхээний цэвэр ус, дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих ажлыг гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул (www.meps.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ тєлбєргүй татаж авна уу. Мєн цахим тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам"-ын (www.e-procurement.mn) дагуу зохион байгуулж байна.
Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн ємнє 50.000 (тавин мянга) тєгрєгийг цахим систем ашиглан тєлсєн байна.
Тендер нь түүнийг нээсэн єдрєєс хойш 45 хоногийн туршид хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.
үүнд: Борлуулалтын орлогын хэмжээ: Сүүлийн 2 жил буюу 2012, 2013 онуудад хийж гүйцэтгэсэн нийт ажлуудын дундаж борлуулалтын орлого нь 56.7 сая тєгрєгнєєс багагђй байна.
Түргэн хєрвєх чадвартай хєрєнгє болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн: Тендерт оролцогчийн ирүүлсэн үнийн саналын 30%-тай тэнцэх.
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил буюу 2012, 2013 онуудын аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлангийн хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулж ирђђлнэ.
Нийслэлийн Худалдан Авах Ажиллагааны Газар Орон сууцны хорооллын доторхи инженерийн шугам
сүлжээний шинэчлэл
62
Сүүлийн 2 жилд хэрэгжүүлсэн ижил тєстэй ажлын єртєг: 2012, 2013 онуудад дор хаяж нэг удаа 34.0 сая тєгрєгнєєс багагүй үнийн дүнтэй ижил тєстэй ажил гүйцэтгэсэн байна.
Тусгай зєвшєєрєл шаардлагатай эсэх: Шаардлагатай. Барилга хот байгуулалтын яамны 2.2.1 - Барилгын дотор халаалт, салхивч, ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, тэдгээрийн тоног тєхєєрємж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралтын ажлын эсхүл 2.2.4 ѕ Дулааны болон усан хангамжийн гол /магистраль/ шугам сүлжээ, түүний тоног тєхєєрємжийн угсралтын ажлын болон Эрдэс баялаг эрчим хүчний яамны 03.5.2 - 0.7-40.0 кгх/см 2 Даралттай шугам хоолойн засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ эрхлэх холбогдох тусгай зєвшєєрлүүдийн аль нэг нь байж болно.
Тендерийн хамт 1,700,000 /Нэг сая долоон зуун мянган/ тєгрєгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Тендерийг 2014 оны 6 дугаар сарын 06-ны єдрийн 10 цаг 00 минут болон түүнээс ємнє доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2014 оны 6 дугаар сарын 06-ны єдрийн 10 цаг 30 минутанд нээнэ.
Гадаадын этгээд тендерт оролцох эрхгүй. Дотоодын давуу эрхийн зєрүү тооцохгүй.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.
Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-15, Самбуугийн гудамж, Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 дђгээр байр, 10 дугаар давхар, Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар, мэргэжилтэн Н. Гантулга, утас: 75757805